Doc.Dr.Gultekin Kavusan

Bilimsel ve diğer konulardaki Etkinlikleri

1969 yılında Ankara Üniversitesi jeoloji bölümüne kaydoldu. "Muğla-Yatağan-Eskihisar kömür yatağının jeolojisi" başlıklı "Yüksek Mühendislik tezi" hazırladı. 1974 yılında jeoloji yüksek mühendisliği bölümünden "Jeoloji Yüksek Mühendisi" olarak mezun oldu. Aralık-1974 tarihinde MTA Enstitüsü Radyoaktif Mineraller ve Kömür dairesinde çalışmaya başladı. 1979 Ekim ayına kadar linyit etüt kampı ve ekip şeflikleri görevlerini yürüttü. Sondaj ekibiyle birlikte, bir çok kömür sahasında ve asfaltit sahasında etütler yaptı. 1979-Ekim ayında 1416 sayılı yasa ile kazandığı doktora bursu ile Almanya'ya gitti. 1979-1980 arasında Radolfzell ve Boppard Goethe Institute'te almanca öğrendi. Rheinische-Friedrich-Wilhelms Univesitaet Bonn'da doktora çalışmasına başladı. Nisan-1984 tarhinden "Sehr Gut" olarak "Geologie der Jungtertiaeren Becken con Burmu-Civili-Sağırlar, Harmancik und Keles(NW-Anatolien)" başlıklı doktora tezini hazırladı. Mayıs-1984 tarihinde tekrar MTA -RAdyoaktif Mineraller ve Kömür dairesindeki görevine geri döndü. Ağustos-1985 tarihinde Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümüne "Yardımcı Doçent" olarak atandı. 1992'de "Doçent" oldu. 1987-2003 arasında Türk Standartları Enstitüsünde raportörlük ve grup üyelikleri görevlerinde bulundu ve 20 ye yakın standart hazırladı. TS 5788; TS 10041, TS 10572, TS 9102, TS 9103, TS 9104, TS 9105, TS 9106, TS 3388 gibi bazıları halen kullanılmakta olan standartları hazırladı. 1997-2003 arasında Kültür Bakanlığı DÖSİMM'de uzmanlık yaptı.

Şubat-2019 tarihinde emekli oldu.

Placeholder Image

KÖMÜR JEOLOJİSİ
Coal geology

Kömür, elektrik üretiminde termik santraller için yakıt gereksiniminin temel kaynağıdır. Bunun yanında koklaştırma ile demir-çelik endüstrisinin temel hammaddesi kok üretilir.

Ayrıca sıvılaştırma ile ham petrol benzeri sıvı hidrokarbon ve diğer bir çok aromatik tabanlı organik kimyasalların temel kaynğıdır.

Placeholder Image

Endüstriyel Hammaddeler Jeolojisi
Geology of industrial raw materials

Endsütriyel hammaddeler jeolojisi, insanoğlunun ilk keşfi olan yontma taş devri ile başlar. Endüstride kullanılan doğal hammaddelerin jeolojisi bu kapsamdadır.

İzabe-döküm, kimya, refrakter-seramik sanayi ile inşaat sektörlerinde, kullanımı ve özellikleri esas alınarak ders işlenmektedir.

Placeholder Image

Jeolojide Bilgisayar Programlama
Computer Programming in Geology

Bilgisayar programları, jeolojide önemli olup harita ve 3-boyutlu gösterimler yanında, 4-boyutlu simulasyonlar, madencilik, zemin-tünelcilik ve diğer alanlarda önemli hale gelmiştir.

Surfer, trackmaker, datamine, micro mine, vulcan, global mapper gibi programlar, arcgis vb veri tabanlı programlar jeolojinin vazgeçilmezidir. Ancak ülkemizde, özellikle 3-D yazılımlar konusunda çok geri kalınmış ve yeterince bilgi birikimi yoktur

Placeholder Image

Saha Jeolojisi
Field Geology

Saha jeolojisi dersinde ANKARA-AYAŞ-BEYPAZARI-ÇAYIRHAN-NALLIHAN-SEBEN KAVŞAĞI rotası tarafımca yürültülmüştü. Ankara batısı, Tersiyer yaşlı formasyonlarının baskın olduğu bu gezide ekonomik ve kültürel jeoloji gezisi öne çıkmaktadır.

Bölge aynı zamanda "sin-sedimanter tektonizma" açısından da karakteristiktir.

Placeholder Image

Türkiye Bor Yatakları
Turkish Borate Deposits

Türkiye Dünyadaki bor hakkında herşey

Placeholder Image

Dersler
Lectures

Derslerle ilgili konular, kaynaklar ve herşey

Placeholder Image

Makale  yayınlar
Publicaitons

Kitaplarım, makalelerim, yazılarım

Placeholder Image

Fotograflarım  Fotografçılık
Portfolio   photography

Fotograflarım ve fotograf sanatı üzerine


Placeholder Image

Öğrenciler-araştırıcılar/ students-researchers

Kitaplarımdan temin etmek isteyenlere, Ders notları, Kitaplar, Makaleler ve kütüphanemden yararlanmak isteyenlere:Öğrenci, araştırıcılar için / for students, researchers

Placeholder Image

Dünyadan-Türkiye'den / from World-Türkiye

Dünyada gelişen olaylar, perde arkası. Dün ne olmuştu? Bugün neler, neden oluyor? Kavuşan Blogu / blog of Kavuşan»